CHIANGMAI PHARMACIST CLUB

ชมรมเภสัชกร จังหวัดเชียงใหม่

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ ชมรมเภสัชกร จังหวัดเชียงใหม่


"ชมรมเภสัชกรจังหวัดเชียงใหม่ เป็นชมรมที่เกิดจากกลุ่มเภสัชกรจิตอาสาจากหน่วยงานวิชาชีพด้านเภสัชกรรมทั้งภาครัฐและเอกชน ที่มีจุดประสงค์ร่วมกันคือ การสร้างความเข้มแข็งและส่งเสริมความสามัคคีให้กับองค์กรวิชาชีพเภสัชกรแบบยั่งยืน

ปัจจุบันชมรมเภสัชกรจังหวัดเชียงใหม่ประกอบไปด้วยกลุ่มเครือข่ายพันธมิตรทั้งหมด6 สถาบันด้วยกันอันประกอบไปด้วยคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยพายัพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่(สวนดอก) โรงพยาบาลนครพิงค์ และชมรมเภสัชกรจังหวัดเชียงราย รวมกับ ชมรมเภสัชกรจังหวัดเชียงใหม่ เป็น 7 องค์กร

กิจกรรมต่างๆที่ทางชมรมจัดขึ้นมานั้น สมาชิกสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ตัวอย่างเช่นกิจกรรมการเข้าประชุมเพื่อการศึกษาต่อเนื่อง(CPE) ซึ่งถือเป็นเจตนารมณ์หลักของชมรมที่ต้องการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ใหม่ๆให้กับเภสัชกรทุกๆท่าน ทุกสาขาอาชีพตามแนวนโยบายของสภาวิชาชีพเภสัชกรรม เป็นต้น."

ข่าวสารประชาสัมพันธ์เมื่อวันที่
: 3 มิ.ย. 2564

แนวทางการให้วัคซีนโควิด 19 ปี2564 โดยกรมควบคุมโรค ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 มิย.2564


แนวทางการให้วัคซีนโควิด 19 ในสถานการณ์ระบาดปี2564 ของประเทศไทยโดยกรมควบคุมโรค ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 มิย.2564
ครบทุกหัวข้อเกี่ยวกับ COVID-19 VACCINE
 

อ่านต่อ

เมื่อวันที่
: 14 พ.ค. 2564

เชิญเภสัชกรและบุคลากรร้านยาลงทะเบียนเข้ารับฉีดวัคซีนโควิด-19


ประชาสัมพันธ์ จากกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สสจ.เชียงใหม่ค่ะ

- เภสัชกรร้านยา / ผู้ช่วยหรือพนักงานในร้านยาในจังหวัดเชียงใหม่ ท่านใดที่มีความประสงค์ ต้องการฉีดวัคซีน Sinovac ให้กรอกข้อมูลตามลิ้งค์ด้านล่างนี้ค่ะ
- กรณี เภสัชกรที่เคยแจ้ง ความประสงค์ในการฉีดวัคซีน รอบก่อนหน้านี้ไปแล้ว (การสำรวจรอบเภสัชกร) ไม่ต้องกรอกซ้ำในแบบฟอร์มนี้นะคะ

- กรณี บุคชากรร้านยาอื่นๆ (รอบปัจจุบัน) ที่เคยแจ้งความประสงค์ไปเมื่อรอบที่แล้ว ให้ลงข้อมูลในลิ้งค์ข้างล่างนี้อีกครั้งนะคะ
- ขอให้กรอกข้อมูลภายใน 16.00 น. วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 เท่านั้น
* ผู้ประกอบการที่ลงได้ คือ ร้านขายยาในจังหวัดเชียงใหม่ ทั้ง ข.ย.1, ข.ย. 2, ร้านขายส่ง

อ่านต่อ

เมื่อวันที่
: 3 ก.พ. 2563

ขอเชิญสมัครเข้าเป็นสมาชิกกลุ่ม Line ของชมรมเภสัชกรจังหวัดเชียงใหม่


สามารถ scan QR code เพื่อสมัครเป็นสมาชิกกลุ่ม Line ของชมรมฯ ได้เลย  เพื่อจะได้รับทราบข่าวสารต่างๆ จากทางชมรมฯ ได้อย่างรวดเร็ว

อ่านต่อ

กิจกรรมทีผ่านมา