CHIANGMAI PHARMACIST CLUB

ชมรมเภสัชกร จังหวัดเชียงใหม่

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ ชมรมเภสัชกร จังหวัดเชียงใหม่


"ชมรมเภสัชกรจังหวัดเชียงใหม่ เป็นชมรมที่เกิดจากกลุ่มเภสัชกรจิตอาสาจากหน่วยงานวิชาชีพด้านเภสัชกรรมทั้งภาครัฐและเอกชน ที่มีจุดประสงค์ร่วมกันคือ การสร้างความเข้มแข็งและส่งเสริมความสามัคคีให้กับองค์กรวิชาชีพเภสัชกรแบบยั่งยืน

ปัจจุบันชมรมเภสัชกรจังหวัดเชียงใหม่ประกอบไปด้วยกลุ่มเครือข่ายพันธมิตรทั้งหมด6 สถาบันด้วยกันอันประกอบไปด้วยคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยพายัพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่(สวนดอก) โรงพยาบาลนครพิงค์ และชมรมเภสัชกรจังหวัดเชียงราย รวมกับ ชมรมเภสัชกรจังหวัดเชียงใหม่ เป็น 7 องค์กร

กิจกรรมต่างๆที่ทางชมรมจัดขึ้นมานั้น สมาชิกสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ตัวอย่างเช่นกิจกรรมการเข้าประชุมเพื่อการศึกษาต่อเนื่อง(CPE) ซึ่งถือเป็นเจตนารมณ์หลักของชมรมที่ต้องการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ใหม่ๆให้กับเภสัชกรทุกๆท่าน ทุกสาขาอาชีพตามแนวนโยบายของสภาวิชาชีพเภสัชกรรม เป็นต้น."

ข่าวสารประชาสัมพันธ์เมื่อวันที่
: 2 ก.ย. 2561

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำกลุ่มเภสัชกรภาคเหนือหลายองค์กรต้าน พรบ.ยา ฉบับใหม่


อ่านต่อ

เมื่อวันที่
: 28 พ.ค. 2560

วิดีโอแนะนำการสมัครสมาชิกชมรมฯ และลงทะเบียนกิจกรรม


ชมรมเภสัชกรจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดทำวิดีโอช่วยการใช้งานเวปไซต์ของชมรมฯ ใหม่ 2 คลิปคือ

1. คลิปวิดีโอแนะนำการสมัครเป็นสมาชิกชมรมเภสัชกรจังหวัดเชียงใหม่ สำหรับเภสัชกรที่ยังไม่เคยสมัครเป็นสมาชิก copy link นี้แล้วนำไป paste ดูในเบราว์เซอร์ [ https://youtu.be/Dqh0coe4mtw ]

2. คลิปวิดีโอแนะนำการลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมกิจกรรมประชุมวิชาการ สำหรับเภสัชกรที่สมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้ว copy link นี้แล้วนำไป paste ดูในเบราว์เซอร์ [ https://youtu.be/RmP4mkVxnO0 ]

หากสมาชิกมีปัญหาในการสมัครสมาชิกหรือลงทะเบียนกิจกรรม  ไม่ว่าจะทำผ่านคอมพิวเตอร์  สมาร์ทโฟน  หรือแพด สามารถเข้าไปชมวิดีโอได้เลยครับ

อ่านต่อ

เมื่อวันที่
: 7 พ.ย. 2560

ประกาศรายชื่อผู้ที่ยังไม่ได้ไปรับเกียรติบัตรการอบรมการบริบาลผู้สูงอายุฯ ตั้งแต่ปี 2559


ขอเชิญร้านขายยาและเภสัชกรที่ได้เข้ารับการอบรมการบริบาลผู้สูงอายุฯ ตั้งแต่ปี 2559  ที่ยังไม่ได้ไปรับเกียรติบัตร  กรุณาไปติดต่อรับเกียรติบัตรของท่านจาก ภญ.อัญชญา ดุจจานุทัศน์ ที่ งานธุรกิจสุขภาพ ฝ่ายเภสัชสาธารณสุขและคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานสาธารณสขุจังหวัดเชียงใหม่  ตามรายชื่อที่ประกาศดังต่อไปนี้

อ่านต่อ

กิจกรรมทีผ่านมา