ลิงค์ข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม : https://mgronline.com/local/detail/9610000087574 เมื่อวันที่ : 2 ก.ย. 2561