สรุปเนื้อหา เรื่อง “Quality Living in Advance Years” วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2562 เวลา 08:00-13:00 น. ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ลิงค์ข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.cmrxclub.com/regis-activity.php เมื่อวันที่ : 4 มี.ค. 2562