สรุปเนื้อหาและภาพกิจกรรม การจัดการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์โดยเครือข่าย 7 สถาบัน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562
 

เรื่อง “Quality Living in Advance Years” วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2562 เวลา 08:00-13:00 น. ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ บันทึกสรุปเนื้อหาวิชาการโดยน้องๆนักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 6 มหาวิทยาลัยพายัพและมหาวิทยาลัยบูรพา ลิงค์ข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.cmrxclub.com/regis-activity.php เมื่อวันที่ : 4 มี.ค. 2562