สามารถ scan QR code เพื่อสมัครเป็นสมาชิกกลุ่ม Line ของชมรมฯ ได้เลย  เพื่อจะได้รับทราบข่าวสารต่างๆ จากทางชมรมฯ ได้อย่างรวดเร็วลิงค์ข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม : - เมื่อวันที่ : 3 ก.พ. 2563