แนวทางการให้วัคซีนโควิด 19 ในสถานการณ์ระบาดปี2564 ของประเทศไทยโดยกรมควบคุมโรค ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 มิย.2564
ครบทุกหัวข้อเกี่ยวกับ COVID-19 VACCINE
 ลิงค์ข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม : https://drive.google.com/file/d/1oApeRfRCzvyklnI2-8MbL2NQaP-S4xPQ/view?usp=sharing เมื่อวันที่ : 3 มิ.ย. 2564