เรื่อง “Complementary Medicines Research Update and Application” วันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08:30-16:00 น. ณ โรงแรมดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่ลิงค์ข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม : - เมื่อวันที่ : 10 ก.พ. 2566