สรุปเนื้อหาและภาพการอบรมเรื่อง “Vitamin and Supplements in Neurological Disease” และ พิธีกตเวทิตาจิตพี่เภสัชกรเกษียณอายุวันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2562 เวลา 08:00-13:30 น. ณ โรงแรมดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่

 

 

 ลิงค์ข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.cmrxclub.com/regis-activity.php เมื่อวันที่ : 17 มี.ค. 2562