เมื่อวันที่ : 19 ก.พ. 2561

การประชุมวิชาการ เรื่อง “Upper Respiratory Tract : from prevention to therapeutic,
 what's the role of PVP-I”


รับสมัครจำนวน 130 คน

ลงชื่อสมัครแล้วจำนวน 95 คน

เปิดรับสมัครวันที่ :

19 ก.พ. 2561

ปิดรับสมัครวันที่ :

18 มี.ค. 2561
ลงทะเบียน

เมื่อวันที่ : 19 ม.ค. 2561

ประชุมวิชาการเรื่อง "Quality living in Advance Years"


รับสมัครจำนวน 60 คน

ลงชื่อสมัครแล้วจำนวน 56 คน

เปิดรับสมัครวันที่ :

19 ม.ค. 2561

ปิดรับสมัครวันที่ :

28 ม.ค. 2561
ลงทะเบียน

เมื่อวันที่ : 3 พ.ย. 2560

ประชุมวิชาการเรื่อง “Evolution of Calcium Channel Blocker” และ “Clinically Relevance Drug Specification”


รับสมัครจำนวน 101 คน

ลงชื่อสมัครแล้วจำนวน 101 คน

เปิดรับสมัครวันที่ :

3 พ.ย. 2560

ปิดรับสมัครวันที่ :

9 พ.ย. 2560
ลงทะเบียน


ตอนนี้แสดงอยู่หน้าที่ 1 จากทั้งหมด  1  หน้า
      ย้อนกลับ 1 ถัดไป