ตรวจสอบรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะสมัครเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ(อ่านต่อด้านใน) สำหรับครั้งที่ 3 ประจำปี 2562 วันอาทิตย์ที่ 29 กันยายน 2562 เวลา 08:30-13:30 น ณ โรงแรม @ นิมมาน คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดเชียงใหม่ลิงค์ข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.blackmoresinstitute.org เมื่อวันที่ : 25 ก.ย. 2562