ประชุมวิชาการ 55 55 ปี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 24-25 ตุลาคม พ.ศ.2562  ณ คณะเภสัชศาสตร์ มช. และ โรงแรม ยู นิมมาน เชียงใหม่ลิงค์ข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.pharmacy.cmu.ac.th เมื่อวันที่ : 12 ก.ย. 2562