งานประชุมฯ สำหรับเภสัชกรผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมในโรงพยาบาลและอาจารย์เภสัชกรประจำมหาวิทยาลัย 
 : เรื่อง  “Biosimilars, Breaking the Myths” วันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม 2562 ระหว่างเวลา 08:00 -16:30 น. ณ โรงแรมเลอ เมอริเดียน จังหวัดเชียงใหม่
โปรดตรวจสอบการยืนยันรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมประชุมอีกครั้งหลัง วันที่ 12 ธค. ลิงค์ข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.cmrxclub.com/regis-activity.php เมื่อวันที่ : 13 ธ.ค. 2562