ลิงค์ข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม : - เมื่อวันที่ : 1 ม.ค. 2513