ประชาสัมพันธ์ จากกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สสจ.เชียงใหม่ค่ะ

- เภสัชกรร้านยา / ผู้ช่วยหรือพนักงานในร้านยาในจังหวัดเชียงใหม่ ท่านใดที่มีความประสงค์ ต้องการฉีดวัคซีน Sinovac ให้กรอกข้อมูลตามลิ้งค์ด้านล่างนี้ค่ะ
- กรณี เภสัชกรที่เคยแจ้ง ความประสงค์ในการฉีดวัคซีน รอบก่อนหน้านี้ไปแล้ว (การสำรวจรอบเภสัชกร) ไม่ต้องกรอกซ้ำในแบบฟอร์มนี้นะคะ

- กรณี บุคชากรร้านยาอื่นๆ (รอบปัจจุบัน) ที่เคยแจ้งความประสงค์ไปเมื่อรอบที่แล้ว ให้ลงข้อมูลในลิ้งค์ข้างล่างนี้อีกครั้งนะคะ
- ขอให้กรอกข้อมูลภายใน 16.00 น. วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 เท่านั้น
* ผู้ประกอบการที่ลงได้ คือ ร้านขายยาในจังหวัดเชียงใหม่ ทั้ง ข.ย.1, ข.ย. 2, ร้านขายส่งลิงค์ข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc7dlK5bDFFeHzDoCGl59FPZXpSatgh7S0IP5NQlEhrFbWuNg/viewform เมื่อวันที่ : 14 พ.ค. 2564