ขอเชิญเข้ารับวัคซีนป้องกันโควิด-19 แบบ Walk In ในหลายจุดของจังหวัดเชียงใหม่ สะดวกที่ไหนไปที่นั่นได้เลยครับลิงค์ข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม : - เมื่อวันที่ : 20 ต.ค. 2564